Kuidas armastus on seotud sõltuvusega?

Sõltuvusse ei satuta üksnes alkoholist või uimastitest. Ka liigne interneti kasutamine, hasartmängu mängimine, tubaka tarvitamine, liigsöömine või ostuhullus võivad saada sõltuvusteks. Ja see nimekiri võib veelgi jätkuda. Psühholoogid on teinud kindlaks, et sõltuvus võib alguse saada igavusest või uudishimust, et asendada ebameeldivad tunded millegi meeldivaga. Kui tegevusest saab peamine ajatäide ja ülejäänud elu jääb seisma, ongi käes sõltuvus.

Samasuguse tulemuseni jõuti katselaboris, kus katseloomad said valida kahe joogianuma vahel – naudingut pakkuv segu ja puhas vesi. Kui  katseloomade sotsiaalsed ja füsioloogilised  vajadused olid täidetud, ei tundnud loomad huvi naudingut pakkuva joogi vastu. Sama katset oli varasemalt läbi viidud tühjas puuris üheainsa isendiga, mille tulemusena valis katseloom naudingut kaasa toova joogisegu.

Continue reading “Kuidas armastus on seotud sõltuvusega?”

Ärata üles enda loovus!

Tänapäeva stressirohke töökeskkond toob paratamatult kaasa  emotsionaalseid pingeid, kus hakatakse enda võimetes kahtlema. Siia lisandub mure perega koosveedetud aja vähenemise pärast. Samal ajal kasvab kohustuste hulk, sest lisaks laste huvialaringidele soovid leida aega endale. Tahaksid jõuda spordisaali või pikemat aega ootab lugemist mõni raamat. Sa ei ole ammu saanud tegeleda oma hobidega.

Continue reading “Ärata üles enda loovus!”

Nähtamatud lapsed — lapsed, kes on oma vanematele sobivad vaid siis, kui pole neil jalus. Mis saab neist täiskasvanuna?

Ühel pimedal vihmasel sügisõhtul toob Tuu-Tiki muumitrollide perre nähtamatu lapse Ninni.

“Te ju teate, et kui kedagi piisavalt tihti hirmutada võib sellest kergesti nähtamatuks muutuda,” sõnas Tuu-Tiki.

“Kas ta kõneleb?” küsis papa.

“Ei. Aga tädi sidus talle kuljuse kaela, et teaks, kus ta parajasti on”

Continue reading “Nähtamatud lapsed — lapsed, kes on oma vanematele sobivad vaid siis, kui pole neil jalus. Mis saab neist täiskasvanuna?”

Mis on hommikupäevik?

Hommikupäeviku mõte tuleneb oma loovuse elluäratamisest, sest see kuidas me kirjutame või maalime, mõjutab kuidas me end tunneme või mõtleme. Ka maalimine on üks päeviku pidamise viise. Päeviku pidamine võib muuta meid enda vastu leebemateks, sest me ei ole enam nii meeleheitel ja muutume enda vastu vähem karmimaks. Seda võib nimetada kaastundeks iseenda vastu, mis on esimene samm oma loovuse ja loojaga kohtumiseks.

Continue reading “Mis on hommikupäevik?”