Kogemus- ja perenõustaja, loovterapeut ja superviisor-coach

Sigrid on kogemusnõustaja, perelepitaja, loovterapeut ja superviisor-coach. Kogemusnõustamise valdkondadeks on liigne ärevus ja muretsemine, mis on viinud läbipõlemise ja ülemäärase stressihäireni. Sigrid on teinud läbi keerulise lahkumineku ja jäänud kahe lapsega üksi. Tänaseks on kahest koolipoisist sirgunud tublid noormehed.

Lahkuminek on elusündmus, mis võib kahjustada peresuhteid pikaajaliselt. Kui vanemad ei soovi omavahel teha koostööd, saavad eelkõige kannatada nende ühised lapsed. Lahkuminekuga kaasnevad keerulised otsused, mis puudutab laste jagamist, nende haridusteed ja elukohtade valikut, sageli ei pruugi vanemad olla ühisel meelel laste huvialade valikus või igapäevastes kasvatusküsimustes. Laste jaoks on vanemad võrdselt tähtsad ja vanemliku suhte jätkumiseks on vajalik vanemate vaheline koostöö. Perelepituses aidatakse vanematel jõuda ühiste kokkulepeteni, et vähem kahjustada lapsi ja julgustada vanemaid üksteisega dialoogi pidama.

Sigridil on bakalaureusekraad kunstides ja lisaks kunstiteraapiate magistrikraadile omab diplomit rahvusvahelises ärikorralduses. Sigrid on töötanud 20 aastat erinevates ettevõtetes turundusjuhina. Alates 2016-ndast aastast on vabatahtlikuna tegelenud kogemusnõustamise teenuse arendamisega. Ta on kogemusnõustamisega tegeleva mittetulundusühingu asutajaliige ja osalenud edukalt ühiskondlike algatuste konkurssidel (Ajujaht, Garage48 Heaolutalgud, NULA inkubaator).  

Vastuvõtule saab tulla Tallinnas Nõmme Tervisekliinikus (Õie 37) ja Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla 59). Loovterapeudina omab töökogemust Põlva Haiglas, Põlvkondade Majas ja Lahe Tervises. Magistritöö raames viis läbi koos kursusekaaslastega grupikunstiteraapia sekkumised Ida-Tallinna Keskhaigla õendus-hooldustöötajatega. Kaitses magistritöö “Organisatsiooni grupikunstiteraapia formaalsed ja kogemuslikud aspektid osalejate ja terapeutide tagasiside põhjal”, (2020) Eha Rüütel juhendamisel.

#kogemusnõustamine #loovteraapiad #sotsiaalärevus #stressihäire