Kogemus- ja perenõustaja, loovterapeut ja superviisor-coach

Sigrid Tammiste

Sigrid on kogemusnõustaja, perelepitaja, loovterapeut ja superviisor-coach. Kogemusnõustamise teemadeks on ärevushäire, läbipõlemise sündroom ja stressihäire. Sigrid on läbi teinud keerulise lahkumineku ja jäänud kahe lapsega üksikemaks.

Lahkuminek kahjustab peresuhteid, kui vanemad ei soovi omavahel teha koostööd. Peamiseks kannatajateks on lapsed. Tänaseks on ta läbi töötanud enda taastumisloo ning toetab teisi sarnases keerulises olukorras inimesi. Ta teab, mida tähendab, kui mõte tööleminekust tekitab kõhus pöörituse, öösel tõused hirmust higisena või ärkad varahommikul mitu tundi enne äratuskella helinat. Näriv kahtlus enda võimetes, sisemine kriitika ja enda mitte aktsepteerimine – sellest saab nõiaring. Kriitilise inimesena võime ennast pidada mitte piisavaks. Kõik ihkame armastust maast madalast ja kui seda ei saa, hakkame endale või teistele haiget tegema.

Sigridil on bakalaureusekraad kunstides ja lisaks kunstieraapiate magistrikraadile omab diplomit rahvusvahelises ärikorralduses. Sigrid on töötanud 20 aastat erinevates ettevõtetes turundusjuhina. Alates 2016-ndast aastast on vabatahtlikuna tegelenud kogemusnõustamise teenuse arendamisega. Ta on kogemusnõustamisega tegeleva mittetulundusühingu asutajaliige ja osalenud edukalt ühiskondlike algatuste konkurssidel (Ajujaht, Garage48 Heaolutalgud, NULA inkubaator).  

Garage48, HopeHolders tiim (2017)

Loovterapeudina viib läbi grupi- ja individuaalteraapiat laste ja täiskasvanutega. Vastuvõtule saab tulla Tallinnas Nõmme Tervisekliinikus (Õie 37) ja Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla 59). Loovterapeudina omab töökogemut Põlva Haiglas, Põlvkondade Majas ja Lahe Tervises. Magistritöö raames viis läbi koos kursusekaaslastega grupikunstiteraapia sekkumised Ida-Tallinna Keskhaigla õendus-hooldustöötajatega. Kaitses magistritöö “Organisatsiooni grupikunstiteraapia formaalsed ja kogemuslikud aspektid osalejate ja terapeutide tagasiside põhjal”, (2020) Eha Rüütel juhendamisel.

#kogemusnõustamine #loovteraapiad #sotsiaalärevus #stressihäire