Kuidas saab kogemusnõustaja aidata?

Kogemusnõustaja saab aidata inimest, kelle elus on toimunud suured muutused. Sageli puuduvad raskustesse sattunud inimestel kogemused, kuidas uues olukorras toime tulla. Inimene võib olla haigestunud või tema lähedane vajab nõu. Võib olla pereliikme kaotus, toimunud on õnnetusjuhtum või inimest on tabanud pikaajaline haigus. Kogemusnõustajad on läbinud nõustamise esmatasandi koolituse ja omavad pädevusi kliendi toetamiseks raskel eluperioodil. 

Kogemusnõustajaid leiab sagedasti depressiooni, ärevuse, läbipõlemissündoomi, keerulise elusündmuse või kaotuse kogemusega. Nõustajate poole saab pöörduda mitmetel elulistel teemadel nagu raske haigus, töökaotus, lahendamata peresuhted, lahkuminek jne. Meie kogemusnõustajate teemade loetelu leiab sisulehelt otsin kogemusnõustajat

Kogemusnõustamine on Töötukassa toetatud teenuste loetelus ning saame partnerina osutada teenust  vähenenud töövõimega isikutele, kes on registreeritud töötud (sh õppivad töötud) või koondamisteatega tööotsijad või õppivad tööotsijad, ning töötajad. Kogemusnõustamist võivad vajada eelkõige inimesed, kelle tervis on (ootamatult) halvenenud või kes on puude või tervisehäire tõttu sattunud raskustesse.

Töötukassa hüvitab kuni 10 tundi kogemusnõustamist kalendriaastas (tutvu eelnevalt tingimustega teenusepakkuja kodulehel).

Kogemusnõustamine on kättesaadav sotsiaalses ja tööalases rehabilitatsioonis, et aidata inimestel võimalikult kiiresti jõuda tagasi tööellu. Keerulistes situatsioonides muutuvad inimesed haavatavateks ja kahaneb enesekindlus.

Hinnanguliselt võib tööealisest elanikkonnast olla kogemusnõustamise teenusest kasu igal kümnendal inimesel (70 000 inimest). 

Meie kogemusnõustajatega saab võtta ühendust siin.