Kogemusnõustamine

Kogemuslik nõustamine toimub sarnase kogemusega inimeste vahel, mille käigus pakutakse kogemuslikku emotsionaalset, sotsiaalset- ja/ või praktilist tuge (www.kogemuskoda.ee).

Kogemuslik rühmatöö võimaldab omandada efektiivselt uusi teadmisi ja õppida teiste kogemustest. Rühmajuhi rolliks on tagada usaldusväärne ja turvaline keskkond ning hoida rühmaliikmed teemas. Rühma kestvus oleneb grupi eesmärgist, kuid grupiteraapia võiks toimuda vähemalt 6 korda (ühe sessiooni kestvus on 2x 45 min). Rühmas kehtivad grupireeglid, mis loovad usaldusväärse ja konfidentsiaalse õhkkonna.

Kogemusnõustaja on professionaal, kes on läbi töötanud oma kogemusloo ja läbinud kogemusnõustaja väljaõppe.

Kogemusnõustaja saab aidata:

  • olemasolemisega
  • ära kuulamisega
  • mõistmise ja toetamisega
  • oma loo jagamisega
  • oma praktiliste kogemuste, info ja läbiproovitud lahendustega
  • oma teadmistega
  • uute oskuste õpetamisega
  • vajadusel õige inimese juurde (arst, psühholoog, sotsiaaltöötaja jne) edasi suunamisega ja nende töö täiendamisega
  • ühekordse konsultatsiooniga või pikemat aega taastuja kõrval olemisega

Allikas: www.kogemuskoda.ee/info/kn-eetikakoodeks