Kogemusnõustamine

Kogemusnõustamine on sarnase kriisikogemuse või tervisehäirega isikute vahel toimuv teadmiste ja kogemuste vahetus ning nõustamine eesmärgiga toetada puude või tervisehäirega toimetulekut, suurendada motivatsiooni ja enesekindlust ning pakkuda kogemuslikku emotsionaalset, sotsiaalset ning praktilist tuge.

Kogemusnõustamisest saavad abi järgmised sihtrühmad:

 • vaimse tervise probleemidega inimesed ja nende lähedased;
 • psühhosotsiaalsetes raskustes pered;
 • krooniliste haigustega inimesed ja nende lähedased;
 • kriisiolukorda sattunud inimesed ja nende lähedased;
 • traumaatilise olukorra üleelanud inimesed ja nende lähedased;
 • sõltuvushäiretega inimesed ja nende lähedased;
 • puuetega inimesed ja nende lähedased.

Täpsema loetelu leiab kogemusnõustajate teemade loetelust.

Mitmed uurngud erinevates valdkondades on näidanud, et kogemusnõustamine pakub sotsiaalset tuge, kogemuslikke teadmisi ja informatsiooni, sotsiaalse õppimise ja võrdluse võimalust. Kogemusnõustamine avaldab positiivset mõju ka aitajale endale kuna annab võimaluse kasutada oma kogemust kogukonna teenimiseks.

Kogemusnõustaja on läbi töötanud isikliku taastumisloo ja läbinud riiklikult kinnitatud kogemusnõustajate väljaõppe

Kogemuslik grupinõustamine võimaldab omandada efektiivselt uusi teadmisi ja õppida teiste kogemustest. Rühmajuhi rolliks on tagada usaldusväärne ja turvaline keskkond ning hoida rühmaliikmed teemas. Rühma kestvus oleneb grupi eesmärgist, kuid grupiteraapia võiks toimuda vähemalt 6 korda (ühe sessiooni kestvus on 2x 45 min). Rühmas kehtivad grupireeglid, mis loovad usaldusväärse ja konfidentsiaalse õhkkonna.

Kogemusnõustaja saab aidata:

  • olemasolemisega
  • ära kuulamisega
  • mõistmise ja toetamisega
  • oma loo jagamisega
  • oma praktiliste kogemuste, info ja läbiproovitud lahendustega
  • oma teadmistega
  • uute oskuste õpetamisega
  • vajadusel õige inimese juurde (arst, psühholoog, sotsiaaltöötaja jne) edasi suunamisega ja nende töö täiendamisega
  • ühekordse konsultatsiooniga või pikemat aega taastuja kõrval olemisega

Viited

Kogemusnõustamise eetikakoodeks. Loetud kogemuskoda.ee
Kogemusnõustamise teenuse soovituslik juhend. Loetud Sotsiaalministeerium