Kogemusgrupid ja loovtöötoad

Loominguline tegevus loovtöötoas võimaldab lähemalt uurida, miks tuntakse erinevaid tundeid (häbi, hirm, üksildus jne). Inimesed kannavad endaga kaasas düsfunktsionaalseid (mittetoimivaid) mõtteid ja käituvad ennast mitte säästvalt. Tuuakse põhjenduseks, et mina ei saagi paremini ja olen sellisena juba sündinud. Inimese uskumused tulenevad lapsepõlvest või enda varasemast elukogemusest.

Sageli kiputakse peitma enda tegelikke soove, et sobituda paremini ümbritsevasse keskkonda. Näiteks madala enesehinnangu põhjuseks võib olla lapsepõlves rahuldamata jäetud vajadused). Loovtegevustes tulevad sellised allasurutud mõtted esile ja annavad võimaluse tegeleda enda tegelike vajadustega.

Kogemusgruppides:

  • on lihtne saada kontakti teiste inimestega;
  • tekib lootus, et keegi veel on sarnase tee läbi käinud ja suudab edasi minna;
  • kehtib hinnanguvaba suhtumine;
  • toetatakse inimest olukorras, kus ta ei tea, kas tuleb toime.

Inimene võib mõelda, et ta ongi selline ja olukord ei lähe kunagi paremaks. Tekib madal enesehinnang ja kaob usk endasse. Inimene samastab ennast psüühilise seisundiga (näiteks depressiooniga) ja tema toimetulek oluliselt väheneb. Ajapikku kaovad ära igapäevased toimetuleku oskused ja langeb töövõime. Võib jääda mulje, et inimene on kogu aeg depressioonis ja jääbki selliseks alatiseks. Inimene arvab, et ta ei ole midagi väärt.

Grupijuhiks on kogemusnõustaja, kes on kliendiga samal tasandil ja keda läheb vaja teatud etapis, nii öelda pehme ülemineku faasis tagasi valukogemusse. Sarnase kogemusega inimesed tajuvad üksteist ehedamalt. Inimesele võib tunduda olemasolev olukord lõputult õudne ja lahendamatu, kuid kogemusnõustaja annab lootuse väljapääsuks. Kogemusgrupis on võimalik ennast hinnanguvabalt tühjaks rääkida.

Kogemusgrupid on mõeldud inimestele, kes tunnevad nad on probleemiga jäänud üksi.

Loovtöötoa tegevusi viib läbi grupijuht Iren Presmann, tel. 5699 2807.