Kas uueks aastaks soovida loovteraapiat?

Loovterapeute koolitatakse Eestis üle 15 aasta ning tavaliselt alustavad eriala omandanud spetsialistid tööd psühhoterapeutilise ravi või rehabilitatsiooni meeskondades. Peale kutse taotlemist saavad loovterapeudid alustada iseseisvat praktiseerimist. Kuna väljaõppinud loovterapeutide arv on väike, ei ole valdkond ülemäära tuntud ja inimesed ei tea mida teraapiasse tulles oodata. Terapeut vestleb esimesel kohtumisel kliendiga, et tutvustada metoodikat ja töövahendeid ja anda ülevaade terapeutilisest suhtest. Alles seejärel saavad terapeut ja klient luua kolmikssuhte: terapeut-klient-kunstilooming, mis on kogu teraapia aluseks.

Foto: Pixabay

Loovteraapiat praktiseeritakse neljal suunal: visuaalkunstiteraapia (art therapy), muusikateraapia (music therapy), draamateraapia (drama therapy) ning tantsu- ja liikumisteraapia (dance and movement therapy). Teraapia eesmärk oleneb praktiseeriva terapeudi tööalast ning võib olla ravi eesmärgil või inimese toimetulekut toetav (Eesti Loovteraapiate Ühing, 2019). Loovterapeutide töövahendiks võivad olla muusikainstrumendid, kunsti- ja kirjatarbed, loodusmaterjalid, mänguasjad, raamatud, postkaardid, tantsu- ja sporditarbed, dekoratsioonid, valgustus jm rekvisiidid (Kutseregister, 2019).

Uurisime hobikunstnike käest, mida nad teavad loovteraapiatest ja saime väga põnevaid vastuseid. Inimestel on loovteraapiatega enamasti head kogemused. Alljärgnevad arvamused on loo autor kogunud erinevatelt inimestelt, kes on lahkelt nõus olnud oma kogemusi jagama.

Inimestel on loovteraapiatega enamasti head kogemused

Erinevad loovmeetodid on abiks näiteks lapsepõlvetraumade läbitöötamisel. Inimene teeb oma kunstitööd lähtuvalt sellest, mida ta parasjagu tunneb ja kogeb. Aja jooksul võib sealt välja kooruda alateadvusse mattunud teemasid. Käeline tegevus rääkimise ajal võib olla suureks abiks, kuna analüütiline meel lülitub välja. Kliendil võib tekkida mõistmine, kuidas minevik mõjutab tema igapäevaelu.

Kui inimene kasvab üles keskkonnas, kus oma tunnetest ei räägita, siis võib tal välja kujuneda üsna krüptiline suhtlemisviis. Sel juhul on näiteks maalimise käigus lihtsam rääkida maalist, kui otsesõnu keerulistest teemadest. Selline kaudne lähenemine võib olla leebem kui tavaline psühhoteraapia.

Loovteraapia käigus valminud töödest võib teha fotosid ja neist kokku panna väikese fotoalbumi. Ka terapeut ise võib selle kliendi jaoks valmistada. Pildikogus on dokumenteeritud kogu teraapiateekond koos inimese elus ette tulevate varjatud murede ja pingetega. Tagasi vaadates saab inimene näha, kust ta on alustanud ning kuhu välja jõudnud.

Erinevate vahendite kasutamine toob üles emotsioone ja mälestusi. Esile võivad kerkida tunded, mille kohta esmalt ei oska arvatagi, kust need pärinevad. Näiteks – inimene kasutab kollaazhi tehes pilte maskidest, kuna sügaval sisimas tunneb, et kannab igapäevaelus pidevalt nii-öelda maske. Elevandi pilt sümboliseerib tunnet, nagu elevant istuks rinna peal ja rõhuks, või siis nagu oleks inimene ise see elevant toas.

Loovteraapiast võivad saada abi kroonilised haiged, näiteks vähipatsiendid. Kunsti tehes saab keskenduda positiivsetele asjadele ja tervenemisele, vabastada emotsioone, tundeid ja teha enda jaoks midagi armastavat. Emotsionaalselt rasketel aegadel saab inimene õpitud tehnikate juurde iseseisvalt tagasi pöörduda.

Teraapia on teekond ja selle protsessi käigus on terapeudi sobivus väga oluline. Teraapiaprotsessi nauditavus ja edukus sõltub suuresti terapeudi isiksusest, olekust ja meetoditest. Terapeudi roll ei ole loometööd kritiseerida ning ta ei tohiks klienti panna oma valikutes kahtlema. Klient peab tundma end mugavalt ja turvaliselt, nagu räägiks tuttava inimesega, kes on alati sinu poolt. Kasuks tuleb, kui terapeut pakub kunstitööks mitmekesiseid meetodeid, nagu näiteks joonistamine, värvimine, maalimine, kollaazhide tegemine, õlipastellid, voolimine jne. Terapeudilt saab oma tööle kohe tagasisidet ning ta oskab kliendi töö põhjal esitada küsimusi ja suunata tähelepanu elementidele ja seostele, mille peale klient ise võib-olla ei tulekski.

Oma kunstilisi andeid ja loovust saab toetada avatud loovtöötubades, kus koguda inspiratsiooni ning väärtuslikku tagasisidet teistelt osalejatelt. Rühmatöös kuuleb põnevaid vaatenurki, mille peale üksinda on keeruline tulla ja kõige kiirem areng toimub sotsiaalsete suhete kaudu.

Küllusepuu. (2018)

Pildi autori kommentaar: „Minu loal on mu elus küllaga erinevaid värve: nii rõõmu, kiindumust, uudishimu, rahu ja rahutust, igatsust, hallust, leina ning valu. Mu küllusepuu saab alguse maast, minu enda seest, kus on puu juured. Erinevat värvi tunded keerduvad võras meandrikujulisteks õiteks ja lähevad tagasi maasse. Meander on geomeetriline ornament antiikajast, millel on palju vorme ja mida kasutatakse tänapäevani. Nagu pildilt näha, kujundab üks sellistest meandritest ka minu elu mustrit. Joonistades seda ei teadnud, kuid tean praegu, et meander kannab ka tähendust – seda on läbi aegade peetud ühtsuse ja lõpmatuse sümboliks. Loovus on meis kõigis olemas, kuid oleme ta sageli maha salanud, kuna arvame, et meil ei sobi täiskasvanuna loov olla. Võib-olla me ei julge loovad olla, kui teised täiskasvanud peavad küllusest pulbitsevat loovust tülikaks. Kunstiga tegelemine aitab loovust üles äratada. Loovtöötoad julgustavad kunsti ja loovust võtma, nagu need on, osa meie elust.”

Kuidas olla päriselt kohal?

Kiire elutempo ei jäta just palju aega mõtlemiseks, kas märkame ümbritsevat, naudime perega koosolemist või ühiseid hommikusööke. Kohalolek on seisund, mis tähendab lahti laskmist ebaolulisest, olla teadlik endast ja keskendunud, tähelepanelik kõiges, mis meid ümbritseb ning mitte anda hinnanguid (Hasson, 2015).

Negatiivne sisekõne paneb meid tundma halvasti kuna veename ennast, et ei saa hakkama. Selline uskumus halvab tahtejõu ja kaotame enesekindluse. Esitame sagedasti kõhklevaid küsimusi ja hakkame endas kahtlema. Toetudes varasematele ebaõnnestumistele, võime muutuda ebakindlaks ja jätta teistele ebapädeva inimese mulje.

Selle asemel, et võtta olukorda kui kogemust, saame osaks erinevatest hirmudest. Kolm olulist reeglit teadveloleku tõstmiseks:

 • Positiivne mõtlemine loob hea enesetunde ja aitab kasvatada enesekindlust. Tuleta meelde, millised on sinu tugevused. Milles tunned ennast mugavalt ja hirmuvabalt.
 • Proovi uuesti, kui tunned oled minevikus ebaõnnestunud. Aseta kõrvale mineviku hinnangud ja keskendu sellele, mida õppisid kogemusest. Sa ei saa muuta minevikku, kuid võid valmis olla järgmiseks katsumuseks.
 • Tee plaan. Mõtle läbi sammud, kuidas tulla toime, kui oled samas olukorras. Jäta kõrvale ebavajalikud mõtted, mis on suunatud minevikku või tulevikku. Saad liikuda suurema enesekindlusega edasi.

Jälgi ennast kõrvalt ja ära anna hinnanguid!

Viide: Hasson, G. (2015). Mindfulness pocketbook. Little exercise for a calmer life.

7 nippi, kuidas oma loovus esile tuua

Tänapäeva stressirohke töökeskkond toob paratamatult kaasa  emotsionaalseid pingeid, kus hakatakse enda võimetes kahtlema. Siia lisandub mure perega koosveedetud aja vähenemise pärast. Samal ajal kasvab kohustuste hulk, sest lisaks laste huviringidele soovid leida aega endale. Tahaksid jõuda spordisaali või pikemat aega ootab lugemist mõni raamat. Sa ei ole ammu saanud tegeleda oma hobidega.

Foto: Pexels, Pixabay

Sellise kiirustamise juures võid ennast päriselt unustada ja pidada vastu teinekord aastaid. Ühel hetkel lahvatab hing ja sa tunned seda kõike on liiga palju. Hakkad kiiresti otsima lahendusi pääsetee leidmiseks, mis aitaks olukorras paremini tulla toime. Kõige halvemal juhul jõuad kriisiini, kus sa ei naudi oma tööd ega kodust elu.

Loovus võib olla loomulik osa inimese argielust, mis paneb meid otsima uusi lahendusi igapäevastes olukordades. Samuti võime kogeda loovust innovaatiliste ideede leiutamisel, raamatut kirjutades või pilte maalides. Loovus avaldub loomingus laulusõnade, luuletuste või näidendite loomisel. Loovust kasutame nii tööl, kodus ja lastega mängides. Loovus saab avalduda kõige paremini, kui loome selleks soodsa pinnase.

Loovus on midagi loomulikku, mis võib olla aktiveeritud kerge stiimuli korral. Näiteks peame lühikese ajaga mõtlema välja uusi lahendusi. Kui ajul on vaja kiiresti toimetada, teravneb tähelepanu ja võime saada hea tulemuse. Liigse surve korral tõrgub mõistus ülesannet edukalt täitma. Sellises olukorras kaotame enesekindluse ja tunneme ennast halvasti.

Liiga sagedased tagasilangused võivad tekitada ülemäära ebakindlust ja hakkame endasse suhtuma, kui halvasti toimetulevasse inimesse. Meil võivad tekkida kahtlused, kas üldse saame oma eluga hakkama ja tunneme ennast süüdi läbikukkumises. See tunne on häiriv ja vajab tervendamist samal moel nagu gripp või hambavalu. Enda vähendamine ei ole kindlasti abiks olukorrast tervelt välja tulemiseks. Lihtne nipp on anda puhkust kehale ja mõtetele, lülitades ennast mõneks ajaks rutiinist välja. Võid minna jooksma, võtta vanni, lugeda läbi soovitud raamatu ja tunda ennast taas hästi.

Võib juhtuda, et eeltoodust ei piisa ja midagi jääb ikkagi kripeldama. Sa võid tunda, et oled võimeline enamaks, kuid puuduvad jõuvarud. Siis vajad taastumiseks rohkem aega. Selge on see, et alati ei ole võimalik sõita nädalateks üksinda puhkama, kuid saad lubada endale päevas tunnikese aega iseendale.

7 nippi, kuidas avastada endas loovus:

 1. Võta aeg maha ja mine jalutama või jooksma. Värske õhk aitab korrastada mõtteid ja koguda inspiratsiooni.
 2. Kirjuta igal hommikul kolm lehekülge hommikupäevikut. Sa ei usu, aga kirjutamine aitab lahti saada ebavajalikust ja saad alustada oma päeva rahulikult.
 3. Kogu inspiratsiooniks meeldivaid pilte, esemeid ja tee endale sellest album. Niimoodi võid leida kodu remontimiseks uusi ideid või alustada mõne hobiga.
 4. Loo endale rahunurk, kuhu paigutada kaugelt reisilt kaasa võetud või lihtsalt emotsionaalse väärtusega esemeid. Sellest saab sinu väike tempel isiklike mõtete koondamiseks.
 5. Viska välja kappidest üleliigne, mis hoiab kinni energiat. Võid olla kindel, et sul tuleb hulga ideid, mida uut sooviksid endale soetada.
 6. Töölt koju jalutades muuda tavapärast teekonda või tule bussilt üks peatus varem maha. Ühendad päevase jalutuskäigus kasulikuga ja võid avastada enneolematult toredaid mõtteid.
 7. Riputa seinale oma soovunelm, milleks võib olla reis, uus kodu või perekonna loomine. Sa hakkad alateadlikult looma endale reaalsust, mis viib lähemale soovitule.

  Tule loovust arendama loovtöötubades!

Delfi Naistekas, 10.10.2017