Kuidas armastus on seotud sõltuvusega?

Sõltuvusse ei satuta üksnes alkoholist või uimastitest. Ka liigne interneti kasutamine, hasartmängu mängimine, tubaka tarvitamine, liigsöömine või ostuhullus võivad saada sõltuvusteks. Ja see nimekiri võib veelgi jätkuda. Psühholoogid on teinud kindlaks, et sõltuvus võib alguse saada igavusest või uudishimust, et asendada ebameeldivad tunded millegi meeldivaga. Kui tegevusest saab peamine ajatäide ja ülejäänud elu jääb seisma, ongi käes sõltuvus.

Samasuguse tulemuseni jõuti katselaboris, kus katseloomad said valida kahe joogianuma vahel – naudingut pakkuv segu ja puhas vesi. Kui  katseloomade sotsiaalsed ja füsioloogilised  vajadused olid täidetud, ei tundnud loomad huvi naudingut pakkuva joogi vastu. Sama katset oli varasemalt läbi viidud tühjas puuris üheainsa isendiga, mille tulemusena valis katseloom naudingut kaasa toova joogisegu.

Continue reading “Kuidas armastus on seotud sõltuvusega?”

Ärata üles enda loovus!

Tänapäeva stressirohke töökeskkond toob paratamatult kaasa  emotsionaalseid pingeid, kus hakatakse enda võimetes kahtlema. Siia lisandub mure perega koosveedetud aja vähenemise pärast. Samal ajal kasvab kohustuste hulk, sest lisaks laste huvialaringidele soovid leida aega endale. Tahaksid jõuda spordisaali või pikemat aega ootab lugemist mõni raamat. Sa ei ole ammu saanud tegeleda oma hobidega.

Continue reading “Ärata üles enda loovus!”