Kogemusnõustamine individuaaltööna

Kuidas saab kogemusnõustaja aidata?

Kogemusnõustamisest saavad abi inimesed, kelle elus on toimunud suured muutused ja ei oska uues olukorras toime tulla. Inimene võib olla haigestunud või tema lähedane vajab nõu. Võib olla pereliikme kaotus, toimunud on õnnetusjuhtum või inimest on tabanud pikaajaline haigus.

Kogemusnõustaja saab aidata kliendi loo ära kuulamisega ja pakkuda lohutust enda taastumislooga, et abivajaja oskaks paremini toime tulla uues olukorras. Kogemusnõustamine on sobiv viis töökohtades koondamisteate saanud inimeste stressi ja ärevuse maandamiseks. Samuti kasutatakse kogemusnõustamist tööalases rehabilitatsioonis, et suurendada usku tuleviku väljavaateks. Keerulistes situatsioonides kahaneb inimese enesekindlus, mis muudab omakorda haavatavaks. Kogemusnõustamise teenusest on abi suhteprobleemide korral, aga ka siis kui töökohal on töötajad sattunud kiusatavasse rolli või on tabanud isiklikus elus mõni raske kriis.

Igal aastal kaotavad töökoha või lähedase inimese, haigestuvad või satuvad
õnnetusjuhtumitesse tuhanded inimesed, kes peavad seisma silmitsi keerulise emotsionaalse olukorraga. Kogemusnõustajate kaasamine aitab vähendada sealhulgas meditsiinitöötajate koormust, et olla toeks haigestunud inimestele või nende lähedastele. Kogemusnõustamisest
on abi erinevate sotsiaalsete probleemide korral nagu sõltuvused, keerulised lähisuhted, töötus

Hinnanguliselt võiks tööealisest elanikkonnast olla kogemusnõustamise teenusest kasu igal kümnendal inimesel (70 000 inimest).

Kogemusnõustamine on sarnase kogemusega inimeste vahel toimuv teadmiste- ja kogemustevahetus ja/või nõustamine, mille käigus pakutakse kogemuslikku emotsionaalsetsotsiaalset- ja/ või praktilist tuge.

Kogemuskoda.ee