Kuidas saab kogemusnõustaja aidata?

Enda stressitaseme hindamiseks soovitame läbi teha EMS enesehindamise küsimustiku ja saadame teile vastused e-kirjaga. Küsimustiku saab alla laadida või avada veebibrauseris.

Kogemusnõustamine on Töötukassa toetatud teenuste loetelus ning saame partnerina osutada teenust  vähenenud töövõimega isikutele, kes on registreeritud töötud (sh õppivad töötud) või koondamisteatega tööotsijad või õppivad tööotsijad, ning töötajad. Kogemusnõustamist võivad vajada eelkõige inimesed, kelle tervis on (ootamatult) halvenenud või kes on puude või tervisehäire tõttu sattunud raskustesse.

Töötukassa hüvitab kuni 10 tundi kogemusnõustamist kalendriaastas (tutvu eelnevalt tingimustega teenusepakkuja kodulehel).

Foto: Unsplash

Kogemusnõustamine on kättesaadav sotsiaalses ja tööalases rehabilitatsioonis, et aidata inimestel võimalikult kiiresti jõuda tagasi tööellu. Keerulistes situatsioonides muutuvad inimesed haavatavateks ja kahaneb enesekindlus.

Hinnanguliselt võib tööealisest elanikkonnast olla kogemusnõustamise teenusest kasu igal kümnendal inimesel (70 000 inimest). 

Meie kogemusnõustajatega saab võtta ühendust siin.