Vähenenud töövõimega isik

Vähenenud töövõimega isik on isik,

– kellel on tuvastatud osaline töövõime või töövõime puudumine töövõimetoetuse seaduse alusel või

– kes on tunnistatud püsivalt töövõimetuks riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel, sealhulgas kelle riiklike elatusrahade seaduse alusel määratud invaliidsusgrupp on loetud vastavaks püsivale töövõimetusele või

– kellel on määratud puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel.

Allikas: Eesti Töötukassa, https://www.tootukassa.ee/