Kogemusgrupid

Grupinõustamist viiakse läbi inimestega, kellel on elus sarnased kriisikogemused. Rühmatöös tegeletakse osalejate eneseanalüüsiga ja grupiliikmete vahel toimub kogemuste jagamine. Grupi koostoime mõjutab iga indiviidi tervenemist.

Iga grupp on unikaalne ja kujuneb välja grupi identiteet, mis on erinev grupiliikmete enda identiteedist.

Foto: Pixabay

Leia endale sobiv grupp:

 • üksikvanemlus;
 • toimetulek üksildusega;-
 • liigne ärevus;
 • sõltuvuslik käitumine;
 • suhteprobleemid;
 • traumaatilised sündmused elus.

Ameerika psühhoterapeut Yalom (1995) kirjeldab 11 kriteeriumit, mis teeb grupiteraapia efektiivseks:

 • kohaldatav erinevatele teemadele;
 • grupi koostöö;
 • heasoovlikkus;
 • toetava iseloomuga;
 • saab uut teavet;
 • inimestevaheline õppimine;
 • võimaldab sotsiaalset suhtlemist;
 • teiste pealt õppimine;
 • võimaldab uurida enda peresüsteemi;
 • sügavad sisemised äratundmised;
 • loob uusi seoseid välise maailmaga.

Grupinõustamine on toetav metoodika, mis aitab inimestel usalduslikus keskkonnas ennast vabalt väljendada. Rühmareeglitega tagatakse konfidentsiaalsus ja grupiliikmed suhtuvad üksteisesse lugupidavalt. Grupinõustamine sobib väga hästi uute teadmiste omandamiseks, sest iga grupiliige toob rühma unikaalse kogemuse.

My Website