Kogemusgrupid

Grupiteraapia on mõeldud inimestele, kes tunnevad nad on probleemiga jäänud üksi.

Inimese uskumused tulenevad lapsepõlvest või enda varasemast elukogemusest. Kunst võimaldab lähemalt uurida, miks tuntakse erinevaid tundeid (häbi, hirm, üksildus jne). Inimesed kannavad endaga kaasas düsfunktsionaalseid (mittetoimivaid) mõtteid ja käituvad ennast mitte säästvalt. Tuuakse põhjenduseks, et mina ei saagi paremini ja olen sellisena juba sündinud.

Sageli kiputakse peitma enda tegelikke soove, et sobituda paremini ümbritsevasse keskkonda (näiteks madala enesehinnangu põhjuseks võib olla lapsepõlves rahuldamata jäetud vajadused). Kunstis tulevad sellised allasurutud mõtted esile ja annavad võimaluse tegeleda enda tegelike vajadustega.

Mis on grupiteraapia?

Kuigi erinevatel grupiteraapia lähenemistel on erinevad eesmärgid, siis grupp toimib sarnastel põhimõtetel. Iga grupp on unikaalne ja kujuneb välja grupi identiteet, mis on erinev grupiliikmete enda identiteedist. Grupi koostoime mõjutab iga indiviidi tervenemist.

Ameerika psühhoterapeut Yalom kirjeldas 11 kriteeriumit, mis teeb grupiteraapia efektiivseks:

  • Universaalsus
  • Grupi sidusus
  • Altruism
  • Lootuse hoidmine
  • Psühhohariduslik
  • Inimestevaheline õppimine
  • Sotsiaalset suhtlemist toetav
  • Jäljendav õppimine
  • Perekondlik sissevaade
  • Katarsise kogemine
  • Eksistentsiaalsed tegurid

Kokkuvõtteks:

  • Grupiteraapia on toetav metoodika, kus inimesed saavad usalduslikus keskkonnas ennast vabalt väljendada.
  • Grupi reeglitega kehtestatakse kodukord, kus kehtib konfidentsiaalsuse nõue ja rühmaliikmed käituvad lugupidavalt.
  • Grupiteraapia sobib väga hästi uute teadmiste omandamiseks, sest iga grupiliige toob rühma oma kogemuse.