Kogemuslik grupinõustamine

Grupinõustamist viiakse läbi inimestega, kellel on sarnased vajadused. Rühmatöös tegeletakse osalejate eneseanalüüsiga ja grupiliikmete vahel toimub kogemuste jagamine. Grupi koostoime mõjutab iga indiviidi tervenemist.

Iga grupp on unikaalne ja kujuneb välja grupi identiteet, mis on erinev grupiliikmete enda identiteedist.

Ameerika psühhoterapeut Yalom kirjeldas 11 kriteeriumit, mis teeb grupiteraapia efektiivseks:

  • Universaalsus
  • Grupi sidusus
  • Altruism
  • Lootuse hoidmine
  • Psühhohariduslik
  • Inimestevaheline õppimine
  • Sotsiaalset suhtlemist toetav
  • Jäljendav õppimine
  • Perekondlik sissevaade
  • Katarsise kogemine
  • Eksistentsiaalsed tegurid

Kokkuvõtteks:

  • Grupinõustamine on toetav metoodika, kus inimesed saavad usalduslikus keskkonnas ennast vabalt väljendada.
  • Grupi reeglitega kehtestatakse kodukord, kus kehtib konfidentsiaalsuse nõue ja rühmaliikmed käituvad lugupidavalt.
  • Grupinõustamine sobib väga hästi uute teadmiste omandamiseks, sest iga grupiliige toob rühma oma kogemuse.