Loovterapeutiline lähenemine depressioonitöös

Loovterapeutiline lähenemine aitab muuta meeleolu seisundit ja seda peetakse tõhusaks sekkumiseks erinevas vanuses inimestele. Loovteraapiad võimaldavad kasutada verbaalse sekkumise asemel mitmesuguseid meediume (pilt, liikumine, joonistamine, loovkirjutamine jne), mis on abiks stressist või ärevusest tingitud psüühiliste raskuste korral. Inglismaal kasutati loovterapeutilist lähenemist koos psühhoterapeutiliste võtetega depressioonitöös rühmadega ning uuringu tulemused osutusid väga heaks.

Foto: Pixabay

Rühmatööd võib läbi viia avatud või suletud gruppides. Avatud gruppides saavad osalejad liituda igal ajal. Depressiooni rühma puhul soovitame hoida grupi dünaamikat võimalikult turvalisena, mis aitab tagada osalejate suurema usaldustunde. Kõikides gruppides hoiame kinni konfidentsiaalsuse ja avatud suhtluse reeglitest. Oleme lugupidavad üksteise vastu ja anname edasi oma mõtteid teisi inimesi mitte kahjustaval moel.

Rühmatöö on suurepärane viis sotsiaalsete oskuste arendamiseks ning aitab maandada stressi, ärevustunnet või saada eemale igapäevastest probleemidest. Rühm aitab peegeldada tundeseisundeid, näha uusi vaatenurki ja jagada kogemusi. Oluline ei ole varasem kokkupuude kunstivahenditega kuna lähtume protsessist mitte tulemusest. Inimene on sotsiaalne olend ja õppimine käib suhete kaudu läbi peegelduste ja eneserefleksiooni (Moon, 2016).

Kasutame eneseväljenduseks nii verbaalset kui kunstilist eneseväljendust (kuivad ja märjad värvid, fotod, kriidid, voolimismass, ajakirjade väljalõiked jne). Rühm on turvaline koht enesearenguks ja endas uute tahkude esiletoomiseks.

Esimestel kohtumistel võtta kaasa joonistusplokk, pliiatsid, vildikad, rasvakriidid ja soovi korral sütt jt kunstivahendeid. Suuremate formaatidega töötamiseks lisandub materjali tasu.

Kui soovid osaleda loovterapeutilistes rühmades, saada meile päring või liitu uudiskirjaga:

Saadame ainult asjakohast informatsiooni ja võid infokirjast igal ajal loobuda.

* Veebipõhisel kursusel ei ole asukoht oluline. Tallinnas avame grupid 6-8 osaleja registreerumisel.