Liisa Paavel

liisa.paavel@kogemused.ee
(+372) 51 14 363

Mind paelub elu oma mitmekesisuses ja värvikirevuses – see elu, mille loob meist igaüks endale ise, kuid mille mehhanisme mõistame kõik väga erinevalt, oma elukogemuse, lapsepõlvest kaasa võetud emotsionaalse pagasi ja käesolevate eluolukordade ning veel mitmete ja isegi sadade erinevate tegurite toel.

Näen nii oma töö- kui eraelus, et tihtipeale ei mõisteta, et meist igaüks ongi oma elu looja – eeldatakse, arvatakse ja lausa usutakse, et meie eludes „asjad lihtsalt juhtuvad, ja meil ei ole selle kõige üle mingisugust mõjuvõimu“. Tõepoolest, meie eludes „asjad lihtsalt juhtuvad“, kuid see, missuguse tähenduse ja jõu me nendele juhtumistele anname, on täiesti kindlalt igaühe enda teha. Mulle tundub, et tänases ühiskonnas tuleb aina teravamini esile lõhe nende inimeste vahel, kes on valmis oma eluvalikute eest vastutust võtma ja nende vahel, kes seda ei tee – me näeme enda ümber inimesi, kes on edukad, rõõmsad ja lihtsalt õnnelikud ning inimesi, kes on õnnetud, muretsevad ja nurisevad selle üle, et kõik viltu veab. Muutus algab teadvustamisest ning lihtsatest mõtetest ja küsimustest – kes ma tahan olla? Missugune inimene ma tahan olla? Missugust elu ma soovin elada ja milliseid samme saan selleks teha? Olles olnud inimestele sellel teekonnal kaaslaseks, saan öelda, et tegu on tervendava, arendava ja rahulduspakkuva rännakuga.

Nõustamine on minu jaoks võimalus inimesi abistada ja toetada, kuid lisaks on see imepärane võimalus saada osa erinevate inimeste tõdedest, neile ainuomastest käitumismustritest ning salapärastest ja tihti ka õrnadest ja peidetud tunnetest. Oma töös nõustajana pean äärmiselt oluliseks kliendis olemasolevate ressursside leidmist ja nende kasutusele võtmist, et luua positiivseid muutusi. Meis kõigis on olemas võimalus taastuda, paraneda, oma elukvaliteeti tõsta, võime lõpetada muretsemine ja oskus luua endale unelmate elu. Meis on olemas oskus olla õnnelik ja rahulolev ning võime armastada.

Rännakud, millele kliendid mind kaasa on võtnud, et oma sisemaailmas toimuvaid protsesse ära tunda, päevavalgele tuua ja vajadusel suunata või muuta, on väga põnevad ning pakuvad avastamisrõõmu nii mulle endale kui eelkõige klientidele. Selle avastamisrõõmu hoidmine ja ressursina kasutusele võtmine on üks minu eesmärke nõustajatöös.

Olen aastate vältel ikka ja jälle sattunud töötama laste ja noortega ning olen ääretult tänulik, et mulle on antud võimalusi nii mitmetesse õrnadesse maailmadesse sisse astuda. Minu jaoks on inimestega töötamisel põhireegliks austav, toetav ja tänulik hoiak, rääkimata konfidentsiaalsusest ja jäägitust tähelepanust.

Kogemusnõustamine

Arevus- ja stressihäire, depressioon.